Методична робота

Колибняк Наталіна Іванівна

методист училища

Організація освітньо-методичної діяльності

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПТУ № 14 смт Вороновиця

Організуючим центром методичної роботи у освітньому закладі є методичний кабінет, основними завданнями якого є:

— надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх науково- методичного рівня та педагогічної майстерності;

— телекомунікаційне, інформаційне супроводження навчально- виховної, професійної діяльності; 

— науково-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності;

— координація змісту, форм і методів самоосвіти та колективної роботи педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації на вирішення актуальних проблем навчання і виховання;

— пропаганда і впровадження сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу;

— трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка;

— координація методичного супроводу атестації педагогів (міжатестаційний період), експертне вивчення роботи педагогів на завершальному етапі атестації.

В методичному кабінеті створені необхідні умови для ефективної роботи педагогічних працівників. Зокрема, для ефективного використання в методичному кабінеті зібрані необхідні нормативні та інструктивні матеріали, навчальна та методична документація, педагогічна та методична література, дидактичні матеріали тощо.  

В кабінеті ведеться робота з фахового вдосконалення педагогічних працівників. Працює школа педагогічної майстерності та школа педагога-початківця, проходять засідання методичної ради.

Сучасний ринок праці, виробництво вимагає від професійної освіти підготовки конкурентноздатного фахівця, самостійного, ініціативного, захищеного та мобільного на ринку праці, здатного мислити і діяти в інноваційному режимі.

Методична рада

 

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ПТУ №14 смт Вороновиця

на 2023-2024 н.р.

(згідно наказу № 62-м від 13.09.23 р.)

Голова методичної ради училища – Н.К.Рузяк., заступник директора з навчальної роботи;

Секретар ради – Н.І.Колибняк, методист училища;

                     Члени методичної ради училища:

  • С.С.Савчук –  заступник директора з навчально-виховної роботи;
  • В.О.Білкун – старший майстер;
  • В.П. Козак– голова методичної комісії бджолярів, столярів;
  • Л.П.Скрипник – голова методичної комісії швачок;
  • С.П.Стягайло – голова методичної комісії кухарів;
  • В.В.Франовський – голова методичної комісії професій будівельного напряму;
  • С.Г. Комар – голова методичної комісії водіїв;
  • Ю.С. Поліщук – практичний психолог;
  • Н.А. Шелемба – соціальний педагог.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Педагогічна рада