Колибняк Наталіна Іванівна

                                                                         методист училища

         

Організації освітньо-методичної діяльності в

професійно-технічному училищі №14 смт Вороновиця

Науково-методична робота – один із важелів управління освітньо-виховним процесом, який спрямований на розвиток у педгогів вимогливості до себе, бажання пошуку раціональних методів роботи. Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної праці кожного викладача, майстра виробничого навчання та вихователя, а також є тією рушійною силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і самовдосконалення.

Методична робота в ПТУ №14 смт Вороновиця ведеться відповідно до наказу № 582 від 12.12.2000 р.   «Про вдосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».  Найважливіші напрямки та форми методичної роботи щорічно визначаються річним планом роботи училища. Цьому передує вивчення та аналіз результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної та методичної підготовки педагогічних кадрів. Всі заходи спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми: «Вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виробничого процесу  шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій».

Методична робота в училищі сконцентрована  за такими основними напрямками:

 • надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних комплексів і плануючої документації.
 • вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;
 • розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників,  електронних презентацій, методичних посібників, навчальних зошитів, інструкційно-технологічних карток по темах виробничого навчання по професіях, навчальних тестів;
 • забезпечення системного підходу до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою училища;
 • зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічного колективу – учасників інноваційних процесів, підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;
 • упровадження нових форм роботи на уроках теоретичного і професійного навчання;
 • підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є:

 • педагогічна та методична рада;
 • робота методичних комісій;
 • інструктивно-методичні наради;
 • теоретичні та практичні семінари,
 • школа педагога-початківця,
 • школа оволодіння методикою сучасного уроку,
 • педагогічні читання.

 Системною та продуманою є робота методичних комісій,  яка здійснюється згідно планів та навчальних програм.

В училищі створено п’ять  методичних комісій, а саме:

 1. Методична комісія педагогів з професії «Швачка; оператор швацького устаткування» (голова м⁄к Скрипник Л.П., члени МК: Вільчинська Л.В., Швець Л.А.)
 2. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування I-III розряду; тракторист-машиніст с/г виробництва кат. А1, А2; водій автотранспортних засобів кат. С» (голова м⁄к Комар С.Г., члени МК: Бабчук В.С., Галаганюк В.В., Марченко В.В.)
 3. Методична комісія педагогів з професії «Кухар, кондитер» (голова м⁄к Стягайло С.П., члени МК: Голоскевич О.Д., Мальована Н.М.)
 4. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій будівельного профілю (голова м⁄к Голубенко Н.В., члени МК: Івахов В.В., Гулько В.В., Магуран О.П.)
 5. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Бджоляр, столяр» (голова МК Козак М.С., члени МК: Жовніренко Ю.А., Сич О.А.)

       На засідання методкомісій виносяться важливі питання організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, вивчаються й аналізуються підручники, посібники, нормативні та інструктивні документи,обговорюються відкриті уроки, аналізується успішність учнів.

      Протягом навчального року на базі методичного кабінету проводився педагогічний лекторій на теми:

 • психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів;
 • мотивація навчально-практичної діяльності учнів – шлях до підвищення досягнень.

          За підсумками навчального року кожна методична комісія бере участь у виставках за тематикою:

 • «Калейдоскоп відкритих занять»;
 • «Мої педагогічні знахідки»;
 • «Відкриті виховні заходи»;
 • позаурочна робота;
 • конкурси на кращий навчальний кабінет, майстерню.

         Це дає можливість педагогічним працівникам ділитися досвідом, досліджувати особливості впровадження інноваційних методів навчання, а також є стимулом для навчання, розвитку та нових творчих досягнень. 

       Основним мозковим центром науково-методичної роботи в закладі,  осередком передових сучасних педагогічних ідей є методичний кабінет. В ньому сконцентровано основну методичну роботу усього педагогічного колективу училища. Тут зберігаються кращі напрацювання  педагогів: зразки розгорнутих планів-конспектів відкритих уроків з використанням активних інноваційних методів, сучасних технічних засобів навчання, перспективно – тематичні плани, доповіді, методичні матеріали з проведення тижнів професії.

         А також, зосереджено плануючу документацію:

 • річний план роботи училища;
 • плани роботи педагогічних рад;
 • плани роботи методичної ради;
 • плани роботи методичних комісій;
 • плани засідань школи педагога-початківця «Пошук», «Школи оволодіння методикою сучасного уроку»;
 • плани роботи кабінетів та гуртків.

Щорічно, в січні місяці, проводяться педагогічні читання, на яких розглядаються актуальні, проблемні питання сучасної освітньої галузі.

Так, у січні 2021 року, педагогічні читання проходили під загальною назвою «Розвиток та вдосконалення цифрової компетентності педагогічних працівників ПТУ №14 смт Вороновиця».

    У кожного викладача, майстра виробничого навчання є своя власна папка (портфоліо), де зосереджуються матеріали, розроблені ними в міжатестаційний період.

    Викладачі та майстри виробничого навчання активно впроваджують в теоретичне та виробниче навчання інтерактивні методи, орієнтовані на розвиток пізнавальних творчих здібностей учня, що позитивно впливає на прискорення формування високого рівня професійної майстерності та самостійності.

          Для вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесу в училищі розроблено та створено навчально-методичну документацію й засоби навчання, необхідних для повного та якісного навчання з певних професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу. Для впорядкування комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу проведена паспортизація  кабінетів майстерень та лабораторій.

     Паспорт комплексного методичного забезпечення дає можливість:

 • визначити вид, назву, коротку характеристику, кількість засобів навчання необхідних для якісного вивчення навчального матеріалу:
 • проводити облік навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій;
 • планувати та контролювати поточну роботу зі створення необхідних засобів навчання в навчальному закладі.

  Педагогічний колектив є учасником всеукраїнських виставок-презентацій «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні  заклади освіти».

У зв’язку з недостатнім фінансуванням фонди підручників та посібників поповнюються повільно, що не повністю задовольняє навчальний процес (75-80%). Що стосується навчально-методичної документації, то  її кількість достатня для якісної підготовки учнів. Училище щорічно робить підписку на  періодичні видання у системі освіти.

Навчально-методична робота під час карантину

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), училище в 2020-2021 році працювало дистанційно та за змішаною формами навчання. Для цього було розроблено положення про дистанційну та змішану форми навчання у закладі.

Педагогічний колектив та здобувачі освіти ПТУ № 14 смт Вороновиця вчилися працювати та проводити   он-лайн уроки на  комунікаційних платформах Zoom,  Meet; месенджерів  Viber,  WhatsApp. Для взаємних контактів активно використовували електронні пошти, соціальні мережі. Учні записують відео виконання своїх практичних завдань та вправ, надсилають їх викладачам та майстрам виробничого навчання для аналізу та оцінювання.

Під час дистанційного навчання відбулись засідання педагогічної та методичної рад, засідання методичних комісій, педагогічні читання.

За допомогою платформи ZOOM було проведено 4 засідання методичної ради. На засіданнях розглядались питання, відповідно до плану роботи методичної ради, а також обговорювались важливі питання про організацію роботи закладу під час карантину, а саме:

 • Про виконання та внесення змін до індивідуальних планів викладачів, майстрів виробничого навчання в умовах карантину.
 • Про поповнення інформаційними матеріалами  дистанційної системи.
 • Про підготовку до ПА, ДПА в умовах дистанційного навчання.
 • Про активізацію навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти за допомогою освітніх веб-ресурсів під час карантину.
 • Звіти голів МК.
 • Переваги та недоліки дистанційного навчання у ЗП(ПТ)О.

Висновок:

Система методичної роботи в училищі спрямована на  забезпечення інформаційного та комплексного методичного забезпечення освітньо-виховного процесу, використання  ефективних та результативних форм та методів навчання, створення умов для зростання та розвитку творчої компетентності педагога,  впровадження передового педагогічного досвіду, створенню умов для якісного навчання, дозвілля, проживання та харчування  наших здобувачів освіти, а також застосування особистісно-зорієнтованого підходу у навчанні.

Ми впевнені, що поєднання традиційних форм організації методичної роботи з новими, цікавими і корисними методичними заходами сприятиме не тільки підвищенню професійної майстерності викладачів та майстрів в/н, але і покращенню якості професійної освіти в цілому.

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПТУ № 14 смт Вороновиця

Організуючим центром методичної роботи у освітньому закладі є методичний кабінет, основними завданнями якого є:

– надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх науково- методичного рівня та педагогічної майстерності;

– телекомунікаційне, інформаційне супроводження навчально- виховної, професійної діяльності; 

– науково-методичне забезпечення навчально-виховної діяльності;

– координація змісту, форм і методів самоосвіти та колективної роботи педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації на вирішення актуальних проблем навчання і виховання;

– пропаганда і впровадження сучасних досягнень психолого – педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій організації навчально-виховного процесу;

– трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка;

– координація методичного супроводу атестації педагогів (міжатестаційний період), експертне вивчення роботи педагогів на завершальному етапі атестації.

В методичному кабінеті створені необхідні умови для ефективної роботи педагогічних працівників. Зокрема, для ефективного використання в методичному кабінеті зібрані необхідні нормативні та інструктивні матеріали, навчальна та методична документація, педагогічна та методична література, дидактичні матеріали тощо.  

В кабінеті ведеться робота з фахового вдосконалення педагогічних працівників. Працює школа педагогічної майстерності та школа педагога-початківця, проходять засідання методичної ради.

Сучасний ринок праці, виробництво вимагає від професійної освіти підготовки конкурентноздатного фахівця, самостійного, ініціативного, захищеного та мобільного на ринку праці, здатного мислити і діяти в інноваційному режимі.

СКЛАД  МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ (ОБЄДНАНЬ) в  ПТУ  №14

смт Вороновиця

 

Для координації методичної роботи всіх структурних ланок  по підготовці кваліфікованих робітників в навчальному закладі організована робота таких методичних комісій (об’єднань):

 1. Професії будівельного напрямку

(«Монтажник СТС і устаткування; електрогазозварник»,

«Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»)

                          Голова МК- Н.В.Голубенко;

                          Члени МК:    В.В. Івахов, О.П.Магуран, В.В.Гулько.

                                             

 1. «Кухар, кондитер»

      Голова МК – С.П.Стягайло;

      Члени МК:  О.Д.Голоскевич, Н.М.Мальована.

 1. «Швачка, оператор швацького устаткування»

 Голова МК – Л.П.Скрипник;           

 Члени МК: Л.В.Вільчинська, Л.А.Мартинова.

 1. «Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування І-ІІІ розряду; тракторист-машиніст с/г виробництва кат. А1, А2;

водій автотранспортних засобів кат.С»

 Голова МК – С.Г.Комар;

 Члени МК:  В.В.Галаганюк, В.В.Марченко, В.С.Бабчук.

 1. «Бджоляр; столяр»

 Голова МК – В.П.Козак;

 Члени МК: Ю.А.Жовніренко, О.А.Сич.

Методична рада

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні методичної ради

професійно-технічного училища №14

Протокол № 1

     від  11 вересня   2020  року

                                              Голова методичної ради___________ Н.К. Рузяк

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Професійно-технічного училища № 14

 1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби навчального закладу.

1.2. Рада є колективним органом, поєднує на добровільних засадах педагогічних працівників навчального закладу.

1.3. Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи навчального закладу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами ПТНЗ.

 1. Завдання методичної ради навчального закладу

      Методична рада створюється для вирішення таких завдань:

 • розробка основних напрямів методичної роботи у навчальному закладі;
 • формування мети й завдань методичної служби;
 • визначення змісту єдиної методичної проблеми педагогічного колективу;
 • участь у розробці варіативної частини навчального плану;
 • обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження робочих програм та тематично-поурочних планів;
 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробки навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
 • координація діяльності методичних комісій, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
 • проведення спільних засідань МК з метою обміну досвідом роботи;
 • вивчення досвіду роботи споріднених МК інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;
 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;
 • організація інноваційної діяльності в навчальному закладі, спрямованої на оволодіння новими педагогічними та виробничими технологіями;
 • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування;
 • організація консультацій педагогів навчального закладу щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;
 • розробка заходів з виявлення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і новітніми технологіями в галузі освіти та виробничій діяльності;
 • впровадження у навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення теоретичних занять та виробничої практики;
 • розробка й удосконалення засобів наочності (макетів, стендів, мультимедійних презентацій, таблиць тощо), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;
 • обговорення авторських навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами та професіями;
 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами та професіями;
 • участь в атестації педагогічних працівників.
 1. Організація роботи ради

До складу ради входять директор і заступники директора навчального закладу, методист, практичний психолог, голови МК, досвідчені педагоги. Склад ради затверджується наказом директора навчального закладу.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності.

Керує радою один із заступників директора навчального закладу. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану навчального закладу.

План роботи ради складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради і затверджується на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

Періодичність засідань ради — двічі на півріччя. Про час і місце проведення засідання секретар зобов’язаний попередити членів ради. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем.

 1. Права методичної ради

      Методична рада має право:

 • готувати пропозиції й рекомендувати педпрацівників на підвищення кваліфікаційного розряду;
  • висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу у ПТНЗ;
  • порушувати питання про публікацію матеріалів перспективного педагогічного досвіду, накопиченого в методичних комісіях;
  • порушувати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення педпрацівників за активну участь у науково-методичній діяльності;
  • рекомендувати педпрацівникам різні форми підвищення кваліфікації;
  • висувати педагогів для участі в обласних педагогічних конкурсах.
 1. Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді навчального закладу. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором навчального закладу відповідно до планів методичної роботи й внутрішнього контролю.

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

ПТУ №14 смт Вороновиця

на 2020-2021 н.р.

(згідно наказу № 41.2 від 12.09.20 р.)

Голова методичної ради училища – Н.К.Рузяк., заступник директора з навчальної роботи;

Заступник голови методичної ради – Н.І.Колибняк, методист училища;

Секретар ради – С.П.Стягайло – голова методичної комісії кухарів;

       

                    Члени методичної ради училища:

 • С.С.Савчук –  заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Т.В.Мельничук – старший майстер;
 • В.П. Козак– голова методичної комісії бджолярів, столярів;
 • Л.П.Скрипник – голова методичної комісії швачок;
 • Н.В. Голубенко – голова методичної комісії професій будівельного напряму;
 • С.Г. Комар – голова методичної комісії водіїв;
 • Ю.С. Поліщук. – практичний психолог;
 • Н.А. Шелемба – соціальний педагог.

 

Тематика засідань методичної ради

  №       

п/п

дата

засідання

Зміст роботи

Примітка

1

11.09.2020

1.     Про аналіз методичної роботи за 2019-2020 н.р.

2.     Про затвердження «Положення про методичну раду ПТУ №14 смт Вороновиця», плану роботи метод. ради та метод. кабінету на 2020-2021  н.р.

3.      Про нормативні документи з питань організації навчально-виробничого процесу, Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти, зміст загальнопрофесійних компетентностей навчальні програми зі спеціальних дисциплін, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів.

4.        Про чергову атестацію, визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному н. році.

5.        Обговорення планів роботи МК професій, інших форм методичної роботи на 2020-2021н.р.

 

2

16.10.2020

1.    Про участь здобувачів освіти та педагогів закладу у обласних конкурсах, виставках, змаганнях.

2.    Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2020-2021  н.р.

3.   Обговорення та затвердження плану виходу учнів на виробничу практику у 2020-2021 н.р.

4.    Складання та затвердження індивідуальних планів роботи та методичних карток педагогічних працівників училища.

 

3

27.1.2020

1.    Про хід атестації педагогічних працівників навчального закладу.

2.     Про стан взаємовідвідування уроків.

3.    Підготовка до проведення директорських контрольних робіт, затвердження Положення про проведення директорських контрольних робіт,  їх графіка та  переліку питань.

4.    Підготовка виступів педпрацівників на педагогічних читаннях

     у січні 2021 р., затвердження тематики читань.

 

4

29.01.2021

1.     Про участь педпрацівників у педагогічних читаннях.

2.     Звіт про роботу методичних комісій за І семестр

    2020-2021 н.р.

3.     Затвердження планів роботи методичних комісій на

    ІІ семестр 2020-2021 н.р.

 

5

26.03.2021

1.     Стратегія удосконалення самоосвіти, професійної

    компетентності  педагогів.

2.     Моніторинг діяльності педагогічних працівників,

    які атестуються.

 

6

21.05.2021

1.     Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо  вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

2.     Аналіз проведення тижнів професій.

3.     Виконання наказу про методичну роботу.

4.     Аналіз роботи педколективу над проблемною темою навчального закладу.

5.     Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ПТУ-14 та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ПТУ № 14 смт Вороновиця

                                                                                         ___________ В.М. Нагорний

 

 План роботи

методичної ради 

на  2020 – 2021 навчальний рік

 

«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні методичної ради

професійно-технічного училища №14

Протокол № 1

від  11 вересня   2020 року     

 Голова методичної ради___________ Н.К. Рузяк

Вороновиця-2020 р.

                                        

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні методичної ради

професійно-технічного училища №14

Протокол № 1

від  11 вересня   2020 року

                                                                      Голова методичної ради___________ Н.К. Рузяк

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Професійно-технічного училища № 14

 1. Загальні положення

1.1. Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби навчального закладу.

1.2. Рада є колективним органом, поєднує на добровільних засадах педагогічних працівників навчального закладу.

1.3. Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи навчального закладу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами ПТНЗ.

 1. Завдання методичної ради навчального закладу

      Методична рада створюється для вирішення таких завдань:

 • розробка основних напрямів методичної роботи у навчальному закладі;
 • формування мети й завдань методичної служби;
 • визначення змісту єдиної методичної проблеми педагогічного колективу;
 • участь у розробці варіативної частини навчального плану;
 • обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження робочих програм та тематично-поурочних планів;
 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробки навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;
 • координація діяльності методичних комісій, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
 • проведення спільних засідань МК з метою обміну досвідом роботи;
 • вивчення досвіду роботи споріднених МК інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;
 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими педагогами;
 • організація інноваційної діяльності в навчальному закладі, спрямованої на оволодіння новими педагогічними та виробничими технологіями;
 • підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, стажування;
 • організація консультацій педагогів навчального закладу щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;
 • проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;
 • розробка заходів з виявлення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і новітніми технологіями в галузі освіти та виробничій діяльності;
 • впровадження у навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, систем інформаційного забезпечення теоретичних занять та виробничої практики;
 • розробка й удосконалення засобів наочності (макетів, стендів, мультимедійних презентацій, таблиць тощо), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;
 • обговорення авторських навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами та професіями;
 • розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами та професіями;
 • участь в атестації педагогічних працівників.
 1. Організація роботи ради

До складу ради входять директор і заступники директора навчального закладу, методист, практичний психолог, голови МК, досвідчені педагоги. Склад ради затверджується наказом директора навчального закладу.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності.

Керує радою один із заступників директора навчального закладу. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану навчального закладу.

План роботи ради складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради і затверджується на засіданні педагогічної ради навчального закладу.

Періодичність засідань ради — двічі на півріччя. Про час і місце проведення засідання секретар зобов’язаний попередити членів ради. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секретарем.

 1. Права методичної ради

      Методична рада має право:

 • готувати пропозиції й рекомендувати педпрацівників на підвищення кваліфікаційного розряду;
  • висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу у ПТНЗ;
  • порушувати питання про публікацію матеріалів перспективного педагогічного досвіду, накопиченого в методичних комісіях;
  • порушувати питання перед адміністрацією навчального закладу про заохочення педпрацівників за активну участь у науково-методичній діяльності;
  • рекомендувати педпрацівникам різні форми підвищення кваліфікації;
  • висувати педагогів для участі в обласних педагогічних конкурсах.
 1. Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді навчального закладу. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором навчального закладу відповідно до планів методичної роботи й внутрішнього контролю.

І. Теми засідань методичної ради

 

 №       

п/п

дата

засідання

Зміст роботи

Примітка

1

11.09.2020

1.     Про аналіз методичної роботи за 2019-2020 н.р.

2.     Про затвердження «Положення про методичну раду ПТУ №14 смт Вороновиця», плану роботи метод. ради та методичного кабінету на 2020-2021  н.р.

3.      Про нормативні документи з питань організації навчально-виробничого процесу, Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти, зміст загальнопрофесійних компетентностей навчальні програми зі спеціальних дисциплін, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів.

4.        Про чергову атестацію, визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному н.р.

5.        Обговорення планів роботи МК професій, інших форм методичної роботи на 2020-2021н.р.

 

2

16.10.2020

1.    Про участь учнів та педагогів закладу у обласних конкурсах, виставках, змаганнях.

2.    Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2020-2021  н.р.

3.   Обговорення та затвердження плану виходу учнів на виробничу практику у 2020-2021н.р.

4.    Складання та затвердження індивідуальних планів роботи та методичних карток педагогічних працівників училища.

 

3

27.11.2020

1.    Про хід атестації педагогічних працівників навчального закладу.

2.    Про стан взаємо відвідування уроків.

3.    Підготовка до проведення директорських контрольних робіт, затвердження Положення про проведення директорських контрольних робіт,  їх графіка та  переліку питань.

4.    Підготовка виступів педпрацівників на педагогічних читаннях

     у січні 2021 р., затвердження тематики читань.

 

4

29.01.2021

1.     Про участь педпрацівників у педагогічних читаннях.

2.     Звіт про роботу методичних комісій за І семестр

    2020-2021 н.р.

3.     Затвердження планів роботи методичних комісій на

    ІІ семестр 2020-2021 н.р.

 

5

26.03.2021

1.     Стратегія удосконалення самоосвіти, професійної

    компетентності  педагогів.

2.     Моніторинг діяльності педагогічних працівників,

    які атестуються.

 

6

21.05.2021

1.     Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо  вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

2.     Аналіз проведення тижнів професій.

3.     Виконання наказу про методичну роботу.

4.     Аналіз роботи педколективу над проблемною темою навчального закладу.

5.     Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ПТУ-14 та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

  

            ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення

 

№ з/п

                Зміст

Термін

Відповідальний

Прим

1

Діагностика професійних навичок педпрацівників.

Вересень

Методична рада

2

Підготовка авторських матеріалів до друку в фахових виданнях.

Протягом року

Методична рада

3

Узагальнення матеріалів з досвіду роботи педпрацівників: Голубенко Н.В., Козак В.П., Мельничук Т.В.

Січень

Заступники директора, методична рада,

голови МК

4

Підготовка й оформлення атестаційних матеріалів.

Вересень-лютий

Педпрацівники, які атестуються

5

Випуск методичних розробок, збірників тощо.

Періодично, протягом року

Творчі  група

6

Підбірка (доповнення) матеріалів для роботи над єдиною методичною проблемою.

Протягом року

Члени МР

7

Поповнення папок з нормативними документами та діагностичними матеріалами.

І семестр

Члени МР

ІІІ. Робота з кадрами

 

№ з/п

Зміст

Термін

Відповіальний

Прим.

1

Індивідуальні співбесіди з педагогами: вибір методичних тем.

серпень

Голови МК,

члени МР

2

Сприяння участі у курсовій перепідготовці педпрацівників.

Протягом року

Голова МР

3

Робота творчих груп

(кухарів, швачок, бджолярів, будівельників, водіїв).

Протягом року

Члени МР

4

Надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці матеріалів за планом роботи обласних методичних секцій.

Протягом року

Члени МР

5

Координація роботи з підготовки педпрацівників до участі у обласних конкурсах.

За планом роботи НМЦ ЗП (ПТ) О у Вінницькій обл.

Члени МР

6

Оцінювання матеріалів виставки напрацювань членів педколективу.

Згідно з річним планом

Члени МР

7

Визначення тем семінарів, тренінгів з педагогічними працівниками  на навчальний рік.

Вересень

Члени МР

8

Організація роботи з впровадження інноваційних форм і методів у діяльність педколективу.

Протягом року

Голова МР

  

           ІV. Вивчення і впровадження перспективного досвіду

 

з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

Прим.

1

Організувати вивчення досвіду (Козак В.П., Голубенко Н.В.).

Протягом року

Заступники директора, Методична рада

2

Підготувати методичний аукціон ідей педагогів, досвід яких вивчається (під час проведення творчих звітів педпрацівників, які атестуються).

Лютий-березень

Заступники директора, Методична рада

3

Визначити кращі матеріали для презентації творчих доробок викладачів та майстрів виробничого навчання.

Січень, березень

Методична рада

         

          Методист училища                               Н.І. Колибняк