В училищі створено п’ять  методичних комісій, а саме:

 1. Методична комісія педагогів з професії «Швачка; оператор швацького устаткування» (голова м⁄к Скрипник Л.П., члени МК: Вільчинська Л.В., Швець Л.А.).
 2. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування I-III розряду; тракторист-машиніст с/г виробництва кат. А1, А2, В1; водій автотранспортних засобів» (голова м⁄к Комар С.Г., члени МК: Бабчук В.С., Галаганюк В.В.,Марченко В.В.).
 3. Методична комісія педагогів з професії «Кухар, кондитер» (голова м⁄к Стягайло С.П., члени МК: Голоскевич О.Д., Мальована Н.М., Поліщук Л.М.).
 4. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій будівельного профілю (голова м⁄к Шелест О.М.,  члени МК: Франовський В.В., Кулижзький А.В., Магуран О.П., Савчук П.В., Шпак Ю.В.).
 5. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Бджоляр, столяр» (голова МК Козак М.С., члени МК: Жовніренко Ю.А., Сич О.А., Кулижзький А.В.).

 Методична робота в ПТУ №14 смт Вороновиця  ведеться відповідно до наказу № 582 від 12.12.2000 р.   «Про вдосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».         Найважливіші напрямки та форми методичної роботи щорічно визначаються річним планом роботи училища. Цьому передує вивчення та аналіз результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної та методичної підготовки педагогічних кадрів. Всі заходи спрямовані на реалізацію науково-методичної проблеми: «Вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виробничого процесу  шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій».

 Методична робота в училищі сконцентрована  за основними напрямками:

— надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів, навчально-методичних   комплексів і плануючої документації;

— вивчення професійної діяльність педагогів відносно впровадження інноваційних технологій навчання, відпрацювання навичок аналізу та самоаналізу занять педагогами;

— розширення  сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних підручників,  електронних презентацій, методичних посібників, навчальних зошитів, інструкційно-технологічних карток по темах виробничого навчання по професіях, навчальних тестів;

               — забезпечення  системного підходу до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача та майстра виробничого навчання, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу у цілому, а в остаточному підсумку – на досягнення оптимальних результатів навчально-виховної роботи над методичною темою училища;

— зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності педагогічного колективу – учасників інноваційних процесів, підвищення якісних показників навчальних досягнень учнів;

—  упровадження нових форм роботи на уроках теоретичного і професійного навчання;

— підготовка конкурентноспроможних випускників, здатних адаптуватися до змін у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці.

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є:

— педагогічна та методична рада;

— робота методичних комісій;

— інструктивно-методичні наради;

— теоретичні та практичні семінари,

— школа педагога-початківця (ШПП),

— школа оволодіння методикою сучасного уроку,

— педагогічні читання.

 Системною та продуманою є робота методичних комісій,  яка здійснюється згідно планів та навчальних програм.

В училищі створено п’ять  методичних комісій, а саме:

 1. Методична комісія педагогів з професії «Швачка; оператор швацького устаткування»(голова м⁄к  Скрипник Л.П., члени МК: Вільчинська Л.В., Швець Л.А.)
 2. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії «Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування IIIIрозряду; тракторист-машиніст с/г виробництва кат. А1, А2, В1; водій автотранспортних засобів»(голова м⁄к Комар С.Г., члени МК: Бабчук В.С., Галаганюк В.В., Марченко В.В.)
 3. Методична комісія педагогів з професії «Кухар, кондитер» (голова м⁄к Стягайло С.П.,  члени МК: Голоскевич О.Д., Мальована Н.М.)
 4. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій будівельного профілю(голова м⁄к Голубенко Н.В.,  члени МК: Гулько В.В., Івахов В.В., Магуран О.П., Вальчук О.Г.)
 5. Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Бджоляр, столяр» (голова МК Козак В.П., члени МК: Жовніренко Ю.А., Сич О.А.)

На засідання методкомісій виносяться важливі питання організації навчання і виховання учнів, запровадження нових педагогічних технологій, визначаються конкретні шляхи підвищення ефективності уроку, вивчаються й аналізуються підручники, посібники, нормативні та інструктивні документи, обговорюються відкриті уроки, аналізується успішність учнів.

Протягом навчального року на базі педагогічного кабінету проводився педагогічний лекторій на теми:

— Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів;

— Мотивація навчально-практичної діяльності учнів – шлях до підвищення досягнень.

За підсумками навчального року кожна методична комісія бере участь у виставках за тематикою:

—  «Калейдоскоп відкритих занять»;

—  «Мої педагогічні знахідки»;

—  «Відкриті виховні заходи»;

—  позаурочна робота;

—  конкурси на кращий навчальний кабінет, майстерню.

Це дає можливість педагогічним працівникам ділитися досвідом, досліджувати особливості впровадження інноваційних методів навчання, а також є стимулом для навчання, розвитку та нових творчих досягнень. 

Основним мозковим центром науково-методичної роботи в закладі,  осередком передових сучасних педагогічних ідей є педагогічний кабінет. В ньому сконцентровано основну методичну роботу усього педагогічного колективу училища. Тут зберігаються кращі напрацювання  педагогів: зразки розгорнутих планів-конспектів відкритих уроків з використанням активних інноваційних методів, сучасних технічних засобів навчання, перспективно – тематичні плани, доповіді, методичні матеріали з проведення тижнів професії, педагогічних читань.

А також, зосереджено плануючу документацію:

—  річний план роботи училища;

—  плани роботи педагогічних рад;

—  плани роботи методичної ради;

—  плани роботи методичних комісій;

—  плани засідань школи педагога-початківця, «Школи оволодіння методикою сучасного уроку»;

               —  плани роботи кабінетів та гуртків.

Щорічно, в січні місяці, проводяться педагогічні читання, на яких розглядаються актуальні, проблемні питання сучасної освітньої галузі. Відтак, у січні 2020 року, педагогічні читання проходили під загальною назвою «Шляхи вдосконалення сучасного уроку».

    У кожного викладача, майстра виробничого навчання є своя власна папка (портфоліо), де зосереджуються матеріали, розроблені ними в міжатестаційний період.

Викладачі та майстри виробничого навчання активно впроваджують в теоретичне та виробниче навчання інтерактивні методи, орієнтовані на розвиток пізнавальних творчих здібностей учня, що позитивно впливає на прискорення формування високого рівня професійної майстерності та самостійності.

Разом з тим, значну увагу педагогічні працівники училища зосереджують на інклюзивній освіті, що обумовлює підготовку кваліфікованого працівника з числа дітей з особливостями психофізичного розвитку не тільки відповідного рівня і профілю, а й конкурентноспроможного на ринку праці, компетентного, відповідального, що володіє своєю професією й здатного до ефективної роботи зі спеціальності, готового до постійного професійного росту, соціальної і професійної мобільності; задоволення потреб дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для вдосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесу в училищі розроблено та створено навчально-методичну документацію й засоби навчання, необхідних для повного та якісного навчання з певних професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу. Для впорядкування комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу проведена паспортизація  кабінетів майстерень та лабораторій.

Педагогічний колектив є учасником всеукраїнських виставок-презентацій «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні  заклади освіти».

У зв’язку з недостатнім фінансуванням фонди підручників та посібників поповнюються повільно, що не повністю задовольняє навчальний процес (75-80%). Що стосується навчально-методичної документації, то  її кількість достатня для якісної підготовки учнів. Училище щорічно робить підписку на  періодичні видання у системі освіти.

 Висновок: система методичної роботи в училищі спрямована на  забезпечення інформаційного та комплексного методичного забезпечення навчально-виховного процесу, використання  ефективних та результативних прийомів та методів навчання, створення умов для зростання та розвитку творчої компетентності педагога,  впровадження передового педагогічного досвіду, створенню умов для якісного навчання, дозвілля, проживання та харчування  дітей з особливими освітніми потребами та застосування особистісно-зорієнтованого підходу у навчанні.             

Ми, педагоги ПТУ-14 смт Вороновиця, впевнені, що поєднання традиційних форм організації методичної роботи з новими, цікавими і корисними методичними заходами сприятиме не тільки підвищенню професійної майстерності викладачів та майстрів в/н, але і покращенню якості професійної освіти в цілому.

 СКЛАД  МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ (ОБЄДНАНЬ)

              в  ПТУ  №14 смт Вороновиця

 Для координації методичної роботи всіх структурних ланок  по підготовці кваліфікованих робітників в навчальному закладі організована робота таких методичних комісій (об’єднань):

 1. Професії будівельного напрямку («Монтажник СТС і устаткування; електрогазозварник», «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»)

           Голова МК-    Н.В.Голубенко;

           Члени МК:    Івахов В.В., О.П.Магуран, О.Г.Вальчук, В.В.Гулько.            

 1. «Кухар, кондитер»

          Голова МК — С.П.Стягайло;

          Члени МК:   О.Д.Голоскевич, Н.М.Мальована.

 1. «Швачка, оператор швацького устаткування»

           Голова МК — Л.П.Скрипник;     

           Члени МК: Л.В.Вільчинська, Л.А.Мартинова.

 1. «Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування І-ІІІ розряду; тракторист-машиніст с/г виробництва кат. А1, А2, В1; водій автотранспортних засобів»

          Голова МК – С.Г.Комар;

          Члени МК:  В.В.Галаганюк, В.В.Марченко, В.С.Бабчук.

 1. «Бджоляр; столяр»

          Голова МК – В.П.Козак;

         Члени МК: Ю.А.Жовніренко, О.А.Сич.

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ
ПТУ №14 смт Вороновиця
на 2019-20 н.р.
(згідно наказу № 41.2 від 12.09.19 р.)

Голова методичної ради училища – Н.К.Рузяк., заступник директора з навчальної роботи;

Заступник голови методичної ради – Н.І.Колибняк, методист училища.;

Секретар ради — С.П.Стягайло – голова методичної комісії кухарів;

                    

                    Члени методичної ради училища:

 • Т.В.Поліщук. –  заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • В.П. Козак– голова методичної комісії бджолярів, столярів;
 • Л.П.Скрипник – голова методичної комісії швачок;
 • Н.В. Голубенко – голова методичної комісії професій будівельного напряму;
 • С.Г. Комар – голова методичної комісії водіїв;
 • Т.В.Мельничук – старший майстер;
 • Ю.С. Поліщук. – практичний психолог;
 • Н.А. Шелемба – соціальний педагог.
Тематика засідань методичної ради

  №       

п/п

дата

засідання

Зміст роботи

Примітка

1

13.09.2019

1.     Про аналіз методичної роботи за 2018-2019 н.р.

2.     Про затвердження «Положення про методичну раду ПТУ №14 смт Вороновиця», плану роботи метод. ради та метод. кабінету на 2019-2020  н.р.

3.      Про нормативні документи з питань організації навчально-виробничого процесу, Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти, зміст загальнопрофесійних компетентностей навчальні програми зі спеціальних дисциплін, рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів.

4.        Про чергову атестацію, визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному н. році.

5.        Обговорення планів роботи МК професій, інших форм методичної роботи на 2019-2020  н.р.

 

2

18.10.2019

1.    Про участь учнів та педагогів закладу у обласних конкурсах, виставках, змаганнях.

2.    Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2019-2020  н.р.

3.   Обговорення та затвердження плану виходу учнів на виробничу практику у 2019-2020 н.р.

4.    Складання та затвердження індивідуальних планів роботи та методичних карток педагогічних працівників училища.

 

3

29.11.2019

1.    Про хід атестації педагогічних працівників навчального закладу.

2.     Про стан взаємовідвідування уроків.

3.    Про зміни в робочому плані з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрогазозварник», у зв’язку з перенесенням та об’єднанням виробничих практик та їх затвердження.

4.    Підготовка до проведення директорських контрольних робіт, затвердження Положення про проведення директорських контрольних робіт,  їх графіка та  переліку питань.

5.    Підготовка виступів педпрацівників на педагогічних читаннях

     у січні 2020 р., затвердження тематики читань.

 

4

24.01.2020

1.     Про участь педпрацівників у педагогічних читаннях.

2.     Звіт про роботу методичних комісій за І семестр

    2019-2020 н.р.

3.     Затвердження планів роботи методичних комісій на

    ІІ семестр 2019-2020 н.р.

 

5

20.03.2020

1.     Стратегія удосконалення самоосвіти, професійної

    компетентності  педагогів.

2.     Моніторинг діяльності педагогічних працівників,

    які атестуються.

 

6

21.05.2019

1.     Діяльність роботи методичних комісій, інших форм методичної роботи щодо  вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

2.     Аналіз проведення тижнів професій.

3.     Виконання наказу про методичну роботу.

4.     Аналіз роботи педколективу над проблемною темою навчального закладу.

5.     Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ПТУ-14 та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

 

10 січня 2020 року, в педагогічному кабінеті ПТУ № 14 смт Вороновиця, пройшли традиційні педагогічні читання, які є невід’ємною частиною  методичної роботи колективу педагогічних працівників училища.

Метою цьогорішніх читань стало продовження підвищення науково-теоретичного рівня знань педагогів професійно-технічного освітнього закладу, удосконалення їх педагогічної майстерності, поглиблення знань про інноваційні технології навчання, обгрунтування доцільності впровадження інновацій в навчально-виховний процес, аналіз готовності педпрацівників до інноваційної діяльності, обмін серед колег передовим педагогічним досвідом, мотивація до саморозвитку та самовдосконалення.

В плані читань було заслухано виступи:

—  методиста ПТУ № 14 Колибняк Н.І.;

— викладачів спецдисциплін з професії  «Слюсар з ремонту с/г машин і устаткування І-ІІІ розряду, тракторист-машиніст с/г виробництва категорії А1, А2, В1; водій автотранспортних засобів категорії С» —  Галаганюк В.В., з професії «Швачка; оператор швацького устаткування» — Скрипник Л.П.;

— майстрів виробничого навчання Мальовану Н.М., Гулька В.В.

Цікаво та активно пройшло обговорення основних виступів, а також  всі присутні педагоги  поділились своїми здобутками та новими ідеями в плані навчально-виробничої та виховної  діяльностей.

Соціальним педагогом Шелембою Н.А. було проведено діагностичне анкетування, яке виявило достатній та високий рівні готовності педпрацівників ПТУ № 14 до використання  в навчально-виробничій діяльності інноваційних технологій.

Під час читань з новорічними вітаннями та Різдвяними колядками   завітав в училище Вороновицький зразковий аматорський гурт «Викрутаси», який доповнив яскравими емоціями гарний настрій присутніх.

 

14 січня 2020 року відбулось планове засідання Педагогічної ради ПТУ № 14 смт Вороновиця, на якому  було підведено підсумки навчально-виробничої та виховної роботи колективів педагогічних працівників та учнів освітнього закладу в І-му семестрі 2019/2020 н.р. і зроблено аналіз якості знань учнів першого та другого курсів за підсумками контролю навчального процесу, директорських контрольних робіт  за І семестр 2019-2020 навчального року, обговорено план роботи на ІІ-й семестр 2019/20 н.р. та шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в ІІ-му семестрі 2019-2020 н.р.

 

                                                                                                                            

П Л А Н

роботи педагогічної ради на 2019– 2020 н. р.

засідання,

дата

Зміст роботи

Відповідальний

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

№1

30.08.19 р.

1.  Виконання рішень попередньої  педради.

2. Про затвердження складу педагогічної ради. вибори секретаря педагогічної ради  на 2019-2020 н.р.

3.  Про підсумки роботи ПТНЗ за 2018-2019 н.р.

4.  Затвердження плану роботи навчального закладу

     на 2019-2020  н.р.

5. Про затвердження керівників метод.комісій по професіях, класних керівників, майстрів груп, зав.кабінетами, майстернями та лабораторіями та затвердження педагогічного навантаження за викладачами.

6.   Про атестацію педпрацівників в 2019-2020 н.р.

7.  Про внесення змін до навчальних програм по підготовці учнів першого курсу згідно нових Держстандартів професій та про внесення змін до робочих планів.

8.   Про створення умов педагогічної адаптації учнів першого курсу.

9.  Різне.

Рузяк Н.К.

Поліщук Т.В.

 

Нагорний В.М.

Рузяк Н.К.

 

Колибняк Н.І.

 

 

 

Колибняк Н.І.

Рузяк Н.К.

 

 

Шелемба Н.А.

 

№2

18.10.19 р.

1.     Виконання рішень попередньої  педради.

2.     Про готовність училища до початку 2019-2020 н.р. та в осінньо-зимовий період.

3.     Стан працевлаштування випускників училища 2019 — го року.

4.     Про роботу ради по профілактиці правопорушень.

5.     Різне.

Колибняк Н.І.

Нагорний В.М.

 

Поліщук Т.В.

Поліщук Т.В..

 

№3

06.12.19 р.

1.     Виконання рішень попередньої  педради.

2.     Допуск учнів груп № 2, 3, 4, 5, 7, 10  до проміжної  атестації.      

3.     Стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки в групах.

4.     Охорона праці та безпека життєдіяльності учнів училища      під час зимових канікул.

5.     Різне.

Колибняк Н.І.

Рузяк Н.К.

Колибняк Н.І.

 

Поліщук Т.В.

 

№4

10.01.20 р.

1.       Виконання рішень попередньої  педради.

2.       Підсумки навчально-виробничої та виховної роботи у І семестрі 2019‑2020 н.р. і підвищення ефективності навчально-виховного процесу в ІІ семестрі 2019-2020 н.р.

3.       Аналіз якості знань учнів першого курсу за підсумками контролю навчального процесу, директорських контрольних робіт за І семестр 2019-2020  н.р.

4.       Охорона праці.

5.       Різне.

Поліщук Т.В.

 

Рузяк Н.К.

 

 

Колибняк Н.І.

 

Мельничук Т.В.

 

№5

25.05.20 р.

1.      Виконання рішень попередньої  педради.

2.      Стан організації виробничого навчання та виробничої практики в випускних групах

3.      Затвердження плану підготовки училища до державних кваліфікаційних атестацій  та нового навчального року та допуск учнів груп № 1, 6, 8, 9, 11  до ДПА.

4.      Завдання з профорієнтаційної роботи  колективу в 2019-2020 н.р.

5.      Різне

Рузяк Н.К.

Мельничук Т.В.

 

Колибняк Н.І.

 

 

Поліщук Т.В.

 

№6

19.06.20 р.

1.     Виконання рішень попередніх педрад.

2.     Підсумки навчально-виробничої та виховної роботи за 2019‑2020  н.р.

3.     Затвердження плану підготовки училища до нового навчального року.

4.     Завдання з профорієнтаційної роботи колективу в 2019-2020 н.р.

5.     Різне.

Колибняк Н.І.

Рузяк Н.К.

Нагорний В.М.

Поліщук Т.В.

 

 

 

      

         Заступник директора з НВР                             Н.К.Рузяк