Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента тут obystroy.com
Как снять комнату в коммунальной квартире здесь
Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru

Історія училища

Вороновицьке ПТУ №14 розпочало свою діяльність з 1966 року, як училище (ТУ- 2) будівельного профілю згідно постанови Ради Міністрів УРСР №206 від 4 березня 1966 року. Тут навчалися кваліфіковані робітники для тресту «Подільськпроммонтаж».

ііііі

         З 1971р. відкрито набір на спеціальність «швачка».

         З 1984 р. розпочато підготовку трактористів-машиністів с/г виробництва, з 1998р трактористів-машиністів с\г виробництва, водіїв автомобіля (класу «С»).

         З 1992 р. училище розпочало підготовку кухарів-кондитерів.

         В 2005р. до професії бджолярів додали підготовку столярів і випускники стали отримувати інтегровану професію «бджоляр-столяр».

         З 2006р. училище стало готувати робітників з професії  «штукатур, лицювальник – плиточник, маляр».

         У 1984 р. ТУ-2 було реорганізовано у Вороновицьке СПТУ – 14, а в 1989р. у професійно-технічне училище №14 смт. Вороновиця.

ііііііііііі

Училище сьогодні – це двоповерхова будівля навчального корпусу з 11 навчальними кабінетами, десяти виробничими майстернями, актовою залою, педагогічним кабінетом, допоміжними приміщеннями. Спортивним комплексом, трьома двоповерховими гуртожитками, їдальнею, лабораторним корпусом для с/г техніки, складськими приміщеннями.

     Всього за час існування училища підготовлено для народного господарства більше 17 тисяч кваліфікованих робітників.

вввв
ааааааа

Стратегічна мета ПТУ №14 с. Вороновиця

         Стратегічна мета діяльності училища – забезпечення якісної первинної професійної підготовки молоді з числа випускників загальноосвітніх шкіл, задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами в одержанні відповідної освіти з метою виростити компетентного, творчого, відповідального, мобільного робітника тобто не тільки задовольнити потреби сучасного ринку праці, але і виконати соціальне призначення системи професійного освіти, як «містка» до соціального влаштування в житті дитини з особливостями психофізичного розвитку.

        Педагогічний менеджмент ПТУ № 14 – це цілеспрямована організаційно-педагогічна діяльність із аналізом попиту ринку товарів, освітніх послуг і робітничих кадрів, пошуком інновацій, прогнозуванням перспектив розвитку. При цьому метою педагогічного менеджменту професійно-технічного училища залишається створення найсприятливіших умов для саморозвитку й самореалізації дітей, в тому числі учнів з особливими освітніми потребами, орієнтованість на творчу й конкурентоспроможну особистість, їх всебічний розвиток і підготовку до професійної діяльності через корекцію навчально-виховного процесу, пристосування цього закладу до умов ринкової економіки.

         Наш навчальний заклад виконує важливу соціальну роль – здійснює підготовку кваліфікованого працівника з числа дітей з особливостями психофізичного розвитку не тільки відповідного рівня і профілю, а й конкурентоздатного на ринку праці, що володіє своєю професією й орієнтованого в суміжних областях діяльності, здатного соціальної і професійної мобільності.

         Протягом більш ніж трьох років ПТУ № 14 активно впроваджує у навчально-виховний процес педагогічні технології соціальної інтеграції та професіоналізації випускників спеціальних інтернатних установ з метою задоволення особливих освітніх потреб.

         Педагогічні технології соціальної інтеграції в ПТУ № 14 спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами у регулярний освітній простір (ми пристосовуємо учня до вимог училища). Педагогічні технології професіоналізації, які впроваджуються у нас в училищі, дозволяють засвоювати усіма учнями зміст і функції вибраної професійної діяльності.

         Кожного навчального року в повному обсязі виконуються навчальні плани і програми професійної підготовки, всі учні проходять виробниче навчання у навчальних майстернях і виробничу практику на об’єктах за обраною професією,  проходять кваліфікаційну атестацію.  В середньому 80% випускників працевлаштовуються за отриманою професією.